gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Küldetésnyilatkozat

 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat integrált gyermekvédelmi intézmény. Fejér megyében szinte kizárólagos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, állami fenntartásban működő szolgáltató. Tevékenységi köre kiterjed az otthont nyújtó ellátást biztositó gyermek- és lakásotthonok, és a nevelőszülői hálózat működtetésére és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok ellátására.

Nagy múltú, hagyományokkal rendelkező intézményünkben a hagyományok őrzésének talaján innovatív megoldásokat keresünk, dolgozunk ki az új kihívásokra.

A halmozottan hátrányos célcsoport esélyegyenlőségének javításáért, az ellátottak felzárkóztatáséért, tehetséggondozásáért, családjukba való visszakerülésükért, ennek lehetősége hiányában örökbe fogadásuk elősegítéséért, sikeres társadalmi integrációjáért dolgozunk. A sérült, fogyatékkal élő gyermekek számára differenciált ellátást, szükség esetén terápiás megsegítést, vagy terápiához való hozzájutást biztosítunk.

Munkánk során a szakmai és jogi normák maradéktalan betartásával és betartatásával járunk el. Célunk a gyermek mindenek-feletti érdekének érvényre juttatása, a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése, biztosítása, gyermekközpontú szolgáltatás nyújtása.

Ennek megvalósításához kvalifikált, elhivatott munkaerőt alkalmazunk.

Feladatellátásunk során együttműködésre törekszünk a társszervekkel, hatóságokkal, intézményünk fenntartójával, ügyfeleinkkel.

Arra törekszünk, hogy elérjük a társadalmi felelősségvállalás körében rejlő erőforrásokat és azokat ellátottjaink javára hasznosítsuk. Kiemelt figyelemmel fordulunk a környezetünkben működő gazdasági szervezetek, önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, magánszemélyek felé és igyekszünk elnyerni segítő támogatásukat.

Célunk a szükséglet közeli ellátás biztosítása, melynek érdekében folyamatosan elemzéseket végzünk, kezdeményezéseket teszünk, javaslatokat fogalmazunk meg fenntartónk és az irányítóhatóság felé.

Kiemelten kezeljük a családhoz legközelebbi alternatív ellátás, a nevelőszülői hivatás népszerűsítését, nevelőszülői hálózatunk fejlesztését.

Munkatársaink elhivatott és empatikus hozzáállása biztosítja, hogy az intézményeinkben élők minden körülmények között megőrizhessék személyiségük autonómiáját és emberi méltóságukat.