gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
EFOP-1.8.9-17. 'Legyen más a szenvedélyed 2.'
EFOP-1.8.9-17. - Legyen más a szenvedélyed 2.
 
"Tiszta fejjel" - esély egy produktív életstílus kialakítására, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellátotti körében 
 
Az intézmény pályázatot nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával az EFOP-1.8.9-17. felhívására 2017. évben. A pályázat sikeres volt. 2017. december 21. napján került sor a támogatási szerződés aláírására. 

A projektet a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Wichern Alapítvány konzorciumi formában valósítja meg.  A projekt elsősorban a szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prevenciós szemléletformáló programokból áll, amelyek megvalósítása hozzájárul a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek szerhasználatának megelőzéséhez, visszaszorításához. A projekt tartalmaz további speciális programokat is, amelyek hozzájárulnak a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek vonatkozásában a nevelőszülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert, a nevelőszülők szerepét. Hangsúlyt kapnak a továbbképzések, felkészítések, amelyeken keresztül növelhető a nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, területi gyermekvédelmi szakszolgálatokban dolgozó szakemberek szakmai tevékenységeinek hatékonysága. Az operatív szintű beavatkozásokat módszertani fejlesztések egészítik ki: gyermekvédelmi ellátórendszer egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felmérések, kutatások, amelyek a szenvedélybetegség megelőzése érdekében az ellátórendszer fenntartható, hatékony megelőzési rendszerének kialakítását segítik elő. 

A program időtartama: 2018. január 01. - 2019. december 31.

A Pályázat megvalósítására elnyert pályázati forrás összege:

149.071.056,-Ft.

A Projekt céljainak meghatározása

A tervezett projekt komplex beavatkozási rendszere a lakosság egészségkultúrájának fejlesztésére, a hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós programok megvalósítására irányul. 

A Felhívás átfogó, stratégiai célja a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységek támogatása. A program során a kedvezményezett intézményeknek olyan megelőző tevékenység megvalósítására nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre.

Az egyik legfontosabb további cél, a gyermekvédelmi szakellátási rendszerekben élő gyermekek- és fiatalok szabadidejének a lehető leghasznosabb módon való eltöltése.

Jelen Felhívás részcéljai:

    A szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó

o    prevenciós, szemléletformáló programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához;

o    speciális programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek vonatkozásában a nevelőszülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert, a nevelőszülők szerepét;

o    továbbképzések, felkészítések lebonyolítása, amelyek növelik a nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, területi gyermekvédelmi szakszolgálatokban dolgozó szakemberek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók) szakmai hatékonyságát.

   A gyermekvédelmi ellátórendszer egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felmérések, kutatások készítése a szenvedélybetegség megelőzése érdekében az ellátórendszer fenntartható, hatékony megelőzési rendszerének kialakítása céljából. Jelen projekt céljait az alábbi táblázat mutatja be. A projekt specifikus célok a felhívás célrendszerével összhangban, ahhoz illeszkedően lettek kialakítva.

A projekt-specifikus célok és a felhívás célrendszerének kapcsolódása

     

Felhívás fő céljai

Felhívás részcéljai

A Projekt specifikus céljai

    1.

A gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának

megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységeihez kapcsolódó támogatása.

 

 

 

 

 

A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők körében;

a)     A helyi, térségi gyermekvédelemben részesülőkkel interaktív keretek között megismertetni a függőség veszélyeit, a drogok élettani hatásait;

b)    A gyermekvédelemben részesülők önismeretének, kooperációs készségének, társaikba vetett bizalmának erősítése és a közösségből történő kiszorulás csökkentése;

c)     Tudásbővítő kiadványok révén a szerhasználat veszélyeinek és következményeinek megismertetése;

d)    A szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó alternatívák bemutatása és népszerűsítése a célcsoportnak;

e)     Közösségfejlesztés csoportfoglalkozásokon és csapatsport-eseményeken keresztül;

f)     Egészséges életmód népszerűsítése;

g)    A gyermekvédelemben részesülők körében az általános társadalomi normákhoz illeszthető egyéni jövőkép kialakulásának szorgalmazása;

A nevelőszülők a nevelőszülői készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, a családi rendszer, a nevelőszülői szerep erősítése;

h)     Az addiktív minták feletti nagyobb fokú kontroll elnyerésének támogatása;

i)      A családtagok, nevelőszülők problémamegoldó, kríziskezelő és mentális teherbíró képességének fejlesztése;

j)      A családtagok, nevelőszülők képzése a drogfogyasztás jelei és korai felismerése, a szerhasználat egészségügyi kockázatai, és veszélyei témákban;

k)     Az érintett családtagoknak, nevelőszülőknek életvezetési tanácsadás és segítségnyújtás;

Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai hatékonyságának növelése;

l)      A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek felkészítése a droghasználat felismerésére, megelőzésére és kezelésére;

m)   Drogprevenciós közösségfejlesztő programokhoz, eseményekhez kapcsolódó módszertan és szervezői know-how elsajátítása;

n)     Az intézmény helyi drogstratégiájának kidolgozása;

o)    A dolgozók szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése;

Az ellátó rendszer megelőzési rendszerének fenntarthatóság és hatékonyság növelése;

p)    Gyermekvédelmi szakellátás aktuális helyzetének, jó gyakorlatainak, tevékenységeinek felmérése;

q)    Új pszichoaktív (designer) szerek elterjedésének és használatának kutatása, feltérképezése

r)      A fiatalkorúak droghasználati és szabadidő-eltöltési szokásainak elemzése;

s)     a kezdeti droghasználók irányítása az egészségügyi ellátó rendszerben

Projektünk célcsoportja a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ ellátotti köre, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátottak. Közvetlen célcsoport ezen belül az intézmény szakmai egységeiben és nevelőszülői hálózatában nevelkedő kis- és nagykorú ellátottak köréből kialakított csoportokba tartozó személyek, melyeket az alábbiakban részletezek.

Gondozási hely

Telephely címe

Engedélyezett férőhely

2016.12.31.

(működési engedély alapján)

Ellátott kiskorúak száma 2016.12.31.

Utógondozói ellátottak száma 2016.12.31.

Ellátottak száma összesen

Férőhely kihasználtság gondozási nap szerint

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózata

8000 Székesfehérvár Tüzér u. 6.

665 + 2 kfh.

517

50

567

85%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége

7000 Sárbogárd Gagarin u. 21/a. sz.

12

11

-

11

92%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége

7000 Sárbogárd, Salamon u. 10.

11

11

-

11

100%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége

7000 Sárbogárd, Ady E.u . 16.

10

6

-

6

60%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége

7000 Sárbogárd Szent István u. 46/a.

7

7

-

7

100%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat II. sz. Szakmai Egysége

 

2422 Mezőfalva Bartók B. u. 77.

12

10

-

10

83%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat II. sz. Szakmai Egysége

2422 Mezőfalva Mátyás király u. 36.

10

9

-

9

90%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. sz. Szakmai Egysége1

2424Előszállás Balatoni u. 49.

10

Ezen lakásotthonunk fűtés és meleg víz hiánya miatt nem alkalmas az otthont nyújtó ellátásra, a működési engedélyben engedélyezett férőhelyként szerepel, de az ellátottak életvitelszerű ott tartózkodására és ellátására alkalmatlan az épület. A kiskorú ellátottak elhelyezése településen belül, másik lakásotthonban megoldott.

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. sz. Szakmai Egysége2

2424 Előszállás Balatoni u. 40.

11

9

-

9

82%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. sz. Szakmai Egysége

2424 Előszállás Árpád u. 20/a

12

Ezen telephely 2016.05.22. napján történt tűzesetkor alkalmatlanná vált az otthont nyújtó ellátás biztosítására. A működési engedélyben engedélyezett férőhelyként szerepel, de a gyakorlatban ellátott ezen lakásotthonban nincs. A kiskorúak ellátása településen belül, másik lakásotthonban megoldott.

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. sz. Szakmai Egysége

2424 Előszállás Cifrakert u. 2.

12

12

-

12

100%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. Szakmai Egysége

8135 Dég Bem J. u. 11.

12

10

-

10

92%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. Szakmai Egysége

8135 Dég Szabadság tér 7.

12

9

-

9

75%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. Szakmai Egysége

8135 Dég Széchenyi u. 13.

12

9

-

9

75%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IV. sz. Szakmai Egysége

8132 Lepsény Jókai M. u. 39.

12

10

-

10

83%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat V. sz. Szakmai Egysége UGE otthon

2424 Előszállás Cifrakert u. 1.

25

-

17

17

68%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat V. sz. Szakmai Egysége (UGE otthonhoz tartozó saját külső férőhelyek, albérletes külső férőhely)

Székesfehérvár, Sarló u. 4., 6., Dég, Széchenyi u. 13. + 1 albérletes külső férőhely

17

-

12

12

70%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat VI. sz. Szakmai Egysége

2462 Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32.

24

18

6

24

100%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat székhelyén működő 48 férőhelyes gyermekotthon

8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.

48

40

1

41

85%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat IX. számú Szakmai Egysége

2481 Velence, Bárczi Gusztáv u. 4-6.

40

19

9

28

70%

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz tartozó telephelyek, illetve Nevelőszülői Hálózat összesen

976

707

95

802

82%

               

A projekt közvetlen célcsoportjának meghatározása során figyelembe vettük, hogy a gyermek- és lakásotthoni ellátásban részesülők veszélyeztetettebbek a nevelőszülői hálózatban családokban nevelkedő gyermekeknél. Ennek oka, hogy a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek erősebb figyelmet kapnak a nevelőszülőktől a családot helyettesítő nevelőcsalád áll, melyből adódóan a kötődések és az egymásra figyelés alakulása eredményesebben alakul, valamint a gyermekek személyiség állapota jobb, stabilabb. A lakás- és gyermekotthoni szférában elhelyezett gyermekek 12 év felettiek, jobban sérült a személyiségük, összetett problémákat hordoznak.

A projekt közvetlen célcsoportját a következő csoportok együttesen alkotják: 

-          A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók: 242 fő

-          A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők: 811 fő 

 Az intézmény kapacitásadatait a következő táblázat tartalmazza:

A szervezet létszám adatai

Intézményben foglalkoztatottak száma összesen 2017.06.01.-én:

438 fő (242 fő közalkalmazotti jogviszony + 196 fő nevelőszülői jogviszony)

Intézményben engedélyezett belső férőhelyek száma 2017.06.01-én

910 ( Ebből 22 férőhely nem használható az előszállási szakmai egységben, ezért jelenleg 888 a férőhelyek száma)

Intézményben tényegesen feltöltött belső férőhelyek száma 2017.06.01-én

802 fő

Intézményben engedélyezett külső férőhelyek száma 2017.06.01-én

17 fő

Intézményben ténylegesen feltöltött külső férőhelyek száma, 2017.06.01-én:

9

Az intézmény belső férőhely-kapacitásának kihasználtsága 2017. június elején 88%-os míg a külső férőhely kapacitás kihasználtsága 52,9% volt.

A projektgazda és partnereinek bemutatása

A projektgazda bemutatása

 

    A Fejér Megyei Gyermekvbédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a Fejér megyei illetékességű, személyes gondoskodás keretében gyermekvédelmi szakellátást igénylő, 0-25 éves gyermekek és fiatal felnőttek ellátását végzi. 

Ha a gyermek fejlődése családi környezetében bármely okból veszélyeztetett, és a gyermekjóléti szolgálat intézkedései nem vezettek eredményre, illetve a gyermek megfelelő gondozása családjában, vagy más családi környezetben nem biztosítható, a gyámhatóság intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, majd ezt követően nevelésbe veszi. A gyermekvédelmi szakellátás célja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátásának biztosítása. 

A szakellátásba bekerülő kiskorúak leginkább otthoni lakáskörülményeik, a szülők nemtörődöm hozzáállása miatt kerülnek a látókörünkbe. A fiatalok körében jelentős iskolai és szociális lemaradás tapasztalható. A fiatalok kamaszkorban az odafigyelő környezet ellenére is sokszor kerülnek kapcsolatba szintetikus pszichoaktív szerekkel, ez ennek a korosztálynak a sajátos problémája.

Főbb szervezeti adatok

A pályázatban részt vevő intézmény a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Az intézmény több telephelyen, komplex gyermekvédelmi tevékenységet végez.

Az intézmény alapadatai:

A szervezet főbb adatai

Szervezet neve:                                            

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 

Név:

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.

Telephely:

7000 Sárbogárd, Gagarin utca 21/A, I. számú Szakmai Egység I/1. ház

Telephely:

7000 Sárbogárd, Salamon utca 10, I. számú Szakmai Egység I/2. ház

Telephely:

7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 16. I. számú Szakmai Egység I/3. ház

Telephely:

7000 Sárbogárd, Szent István utca 46/A. I. számú Szakmai Egység I/4. ház 

Telephely:

2422 Mezőfalva, Bartók Béla utca 77. II. számú Szakmai Egység II/1. ház

Telephely:

2422 Mezőfalva, Mátyás király utca 36. II. számú Szakmai Egység II/2. ház

Telephely:

2424 Előszállás, Balatoni út. 49. III. számú Szakmai Egység III/1. ház

Telephely:

2424 Előszállás, Balatoni út. 40. III. számú Szakmai Egység III/2. ház

Telephely:

2424 Előszállás, Árpád utca 20/A. III. számú Szakmai Egység III/3. ház

Telephely:

2424 Előszállás, Cifrakert utca 2. III. számú Szakmai Egység III/4. ház

Telephely:

8135 Dég, Szabadság tér 9. IV. számú Szakmai Egység IV/1. ház

Telephely:

8135 Dég, Széchenyi utca 13. IV. számú Szakmai Egység IV/2. ház

Telephely:

8135 Dég, Bem József utca 11. IV. számú Szakmai Egység IV/3. ház

Telephely:

8132 Lepsény, Jókai utca 39. IV. számú Szakmai Egység IV/4. ház

Telephely:

2424 Előszállás, Cifrakert utca 1. V. számú Szakmai Egység Utógondozói Otthon

Telephely:

2424 Előszállás, Bem utca 3. V. számú Szakmai Egység V/1. külső férőhelyes ház

Telephely:

2424 Előszállás, Bem utca 5. V. számú Szakmai Egység V/2. külső férőhelyes ház

Telephely:

8000 Székesfehérvár, Sarló utca 6. II/5. V. számú Szakmai Egység V/3. külső férőhelyes lakás

Telephely:

8000 Székesfehérvár, Sarló utca 4. IX/57. V. számú Szakmai Egység V/4. külső férőhelyes lakás

Telephely:

2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky utca 32. VI. számú Szakmai Egység

Telephely:

8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 1. VII. számú Szakmai Egység

Telephely:

8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 1. VIII. számú Szakmai Egység

A pályázó gazdálkodási formakódja (GFO kód):

312

Honlapjának címe (ha van):

http://www.gyermekvedelem.hu/

Adószáma, ill. adóazonosító jele:

15360197-1-07

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési szerveknek): 

360199

Bankszámlaszáma:

10029008-00317430-00000000

Alapításának éve:

1979

Megye:

Fejér megye

Intézményvezető neve:

Deresné Tanárki Mária                       

Intézményvezető telefonszáma:

06/22 315-130 

Intézményvezető email címe:

 fmgyk@t-online.hu                            

 
Az intézmény alaptevékenysége:

1.   Gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.

2.     Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára.

3.     Speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára.

4.     Ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.

5.     A gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése.

6.     A gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása.

7.     Nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése 

Intézményünk valamennyi telephelyén otthont nyújtó ellátást biztosít. Olyan gyermekek befogadásáról, fejlesztéséről, neveléséről gondoskodik, akik saját családjukban veszélyeztető körülmények között nevelkedtek.

A gyermekotthonainkban és a lakásotthonokban a gondozás nevelés célja, hogy neveltek testileg, értelmileg érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, képességeik, személyiségük a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljanak a vérszerinti családjukba való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, az önálló életvitelre.

Cél, hogy a gyermekek a családi mintát követő környezetben éljenek. Ugyanolyan vagy majdnem ugyanolyan élethelyzeteket tapasztaljanak meg, mint amire lehetőségük lenne a funkcióiban jól működő családban.

Az intézmény teljes körű ellátást nyújt. Különböző szabadidős tevékenységeket szervez a gyerekek részére. Lehetőségük van barkácsolni, különböző kézműves technikákat elsajátítani. Az intézmény életében komoly szerepet játszik a gondozottak szabadidejének hasznos eltöltése.  Évente több alkalommal is megmérettetnek országos tehetségkutató versenyeken a standard és latintáncot, valamint autentikus cigánytáncot tanuló gyermekeink. A Zene az Kell! projekt keretében többféle hangszeren (gitár, dob, szintetizátor) tanulnak mindhárom szakmai területen elhelyezettek.

A rendezvények szervezése során elsődleges célunk a szabadidő hasznos eltöltése és a tehetségek kibontakoztatásának lehetősége (pl: farsang, ki-mit-tud?, Húsvéti népszokások felelevenítése, szüreti felvonulás,Tökfesztivál szervezése, különböző műveltségi vetélkedők, stb ).

Az intézmény régóta folytat drogprevenciós programokat. 2016-ban az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra: 

• Kiemelt figyelem a megelőzésre szoros együttműködésben a rendőrséggel, egészségügyi ellátókkal ismeretterjesztő, tájékoztató programok

• Drog-prevenció civil szervezetek által ajánlott programok segítségével (Palánta Misszió, Wichern Alapítvány)

• Szökött gyermek esetében a gyermek felkutatása, körözések azonnali kiadásának ügyintézése

• Szabadidős elfoglaltságok, táborok, alternatívák biztosítása

• Terápiás lehetőségek igénybe vétele

• A szakmai alkalmazottak ismereteinek folyamatos bővítése

• Együttműködés civil szervezetekkel (Fejér Megyei Esély Alapítvány, Lurkó Egyesület, Palánta Misszió, Tranzit Addiktológiai Szolgálat, RÉV Addiktológiai Szolgálat)

• Csoportos foglalkozások negyedévente a körzeti megbízott részvételével

• Felvilágosító tájékoztató védőnő által

• Pszichológus szakember egyéni és csoportos foglalkozásai

• Drog prevenciós foglalkozások szakmai egységenként

• Filmklub és irányított beszélgetés

• Bűnmegelőzési civil programokon való részvétel

A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása:

A Pályázat a Wichern Alapítvánnyal konzorciumban kerül megvalósításra.

A Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért profilja az ifjúságvédelem és a szociális területen dolgozók segítése. Az Alapítvány 2010 óta működteti a Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálatot Székesfehérváron. Szolgálatunk célcsoportjába a viselkedési és/vagy szerfüggőséggel küzdő fiatalok, fiatal felnőttek, a szórakozóhelyeket látogató illegális droghasználó, problémás vagy megelőző stádiumban lévő személyek alkotják. Tevékenységeink kialakításában alapvető törekvésünk, hogy valós szükségletekre reagálva hiánypótló szolgáltatásokat nyújtsunk a helyi közösségnek. Ezek a következők: 1.      Pszicho – szociális intervenció: életvezetés segítés, konzultáció, tanácsadás, szociális/egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, klubszerű szolgáltatások, álláskeresés segítése, álláskeresési tanácsadás, reintegráció, reszocializáció; jogi információadás. 2. Megkereső munka: Szolgáltatásunk alapvető célkitűzése a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása.3. Információs, felvilágosító szolgáltatás. Lényegi eleme a célcsoport ellátása a droghasználat ártalmait csökkentő felvilágosító és ismeretterjesztő kiadványokkal, valamint a szakszerű tájékoztatáshoz való hozzáférés biztosítása.

A konzorciumi partner adatai:

Név:

Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 21/1.

Gazdálkodási formakódja (GFO kód):

569 - Egyéb alapítvány

Bírósági nyilvántartási szám:

07-01-AM2778

Honlapjának címe (ha van):

http://wichern.hu/

Adószáma, ill. adóazonosító jele:

18711891-1-07

Statisztikai száma:

18711891 8899 569 07

Alapításának éve:

2006

Megye:

Fejér

Képviselő neve:

Lehr Emma Erzsébet

Képviselő telefonszáma:

06-20-9-730-955

Képviselő email címe:

lehremma@yahoo.com

A Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálatot tevékenységének kezdete óta elmondható, hogy a város oktatási intézményeivel, kollégiumaival, és szervezeteivel egyaránt eredményes együttműködést mutathat fel. Iskolákban, kollégiumokban ismeretterjesztő, preventív jellegű előadásokat tartunk a fiataloknak. Célunk, hogy interaktív módon bevonódjanak az információátadás folyamatába, helytálló, hiteles tudásra tegyenek szert, eloszlassuk a szenvedélybetegséggel kapcsolatban kialakult tévhiteket, és tájékozódjanak a megoldások lehetséges helyeiről, módjáról. Tanévenként 2-3 oktatási intézményben vagyunk jelen. Osztályonként 4x45 perces alkalmak állnak rendelkezésünkre. Lehetőség szerint csoportbontásban, kiscsoportokkal dolgozunk pedagógus jelenléte nélkül. Tapasztalataink azt mutatják, hogy mindez elősegíti a bizalom kialakulását, és a tanulók nyitottságát. A foglalkozásokba igyekszünk sportalkalmat is beiktatni, ezzel is a szabadidő eltöltés élvezetes, szermentes alternatíváját hangsúlyozva.

A projekt részletes cselekvési terve

Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

A különböző előkészítési- és megvalósítási fázisokat tevékenységekre és projektelemekre lebontva mutatjuk be a következő alfejezetekben. A tartalmi részek ismertetését a negyedéves ütemezéssel elkészített táblázatokban mutatjuk be.

ElőkészítésA projekt előkészítését az Intézmény munkatársai vezetőik irányításával külső szakértő bevonásával hajtották végre. Ennek keretévben szervezeten belül megtörtént a kiindulási adatok dokumentálása és elemzése, továbbá a szakmai tartalom kiindulási adatainak rögzítése, majd ezen adatok átadása kerültek a külső szakértő részére. Az előkészítés során az intézmény fejlesztési stratégiájának megfelelően kerültek a fejlesztendő területek kiválasztásra, oly módon, hogy azok az pályázati kiírás által definiált fejlesztési tartalmakkal összhangban legyenek.

Az előkészítés során elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány, annak mellékletei és a költségvetés, benyújtásra kerül a támogatási kérelem.

A megvalósítás PROJEKTELEMEI:

Az előkészítés során a helyi igényekre való adekvát fejlesztések megvalósulása érdekében a tervezett tevékenységek előzetesen beazonosításra kerültek oly módon, hogy a helyi sajátosságok (szakmai profilok, teljesítményjellemzők, eszközhiányok és fejlesztési lehetőségek). Az előkészítési szakaszt követő megvalósítás a következő speciális projektelemeket tartalmazza.

A fentiek figyelembevételével, a tervezett szakmai tevékenységek:

Felhívásban szereplő tevékenyég

Tervezett tevékenység (ÖTLETEK)

 

I. Szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára

·         Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés

o Prevenciós, egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységek folytatásának elméleti megalapozása.

o      A tématerülethez kapcsolódó programok szervezésének elméleti alapjai

o    Technikák elsajátítása annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészsége megőrzésre kerüljön,

o      A lelki- önvédelmi technikáik megerősítésének elsajátítása

· Drogprevenciós interaktív előadások a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára  A program az alábbi témák köré épül:

o    Aktuális drog-trendek

o    Függőség veszélyei

o    Élettani hatások

o    A rossz társaság

o    Megromlott családi kapcsolatok szerepe

o    A drog jövőre tett hatása

·  A fiatalok számára önismereti csoport, drámapedagógiai foglalkozás,A műhely az alábbi témák köré épül:

o    Csoportfelelősség kerül középpontba

o    Többiekkel való kooperáció

o    Társakba vetett bizalom

o    Vezető-alárendelt szerep viszonya

o    Közösségi kirekesztési-befogadási dinamikája

·  Tanulmányút, jó gyakorlatok összegyűjtése tapasztalat és módszertan csere

o    külföldi tanulmányút

o    Nemzetközi kapcsolatok kialakítása

o    hosszútávú együttműködés megteremtése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Megelőzést segítő programok szervezése és megvalosítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében

1. Prevenciós programok - célcsoport fókuszú kategorizációt hajtunk végre (a probléma-fókuszú helyett). A hagyományos intervenciós szemlélet helyett az elkerülésre koncentrálunk, majd ha ez már kevés, akkor a problémákkal való megküzdésre, a speciális beavatkozási lehetőségekre. Ennek megfelelően a prevenciós tevékenységeket is három fő tevékenységcsoportban hajtjuk végre:

·         Az általános (universal) prevenció kategóriájába tartozó programok megvalósítása a teljes gondozotti populáció egészére irányulóan. A prevenciós beavatkozás során előzetes szűrés nélkül kívánjuk ellátni a gondozottak széles körét a következő ismeretekkel:

o    Az általános prevenció értelmében az egész fiatal populáció veszélyeztetettnek tekinthető, a veszélyeztetettség mértéke azonban igen eltérő, ezért a veszélyeztetettség mértékének felmérése is megtörténik ebben a tevékenységcsoportban (a veszélyeztetett csoportok beazonosítása, biológiai, pszicho-szociális, szociális, vagy környezeti kockázati tényezők mentén. Az egyéni szükségletek ezen a szinten nem lényegesek, a megelőzés célcsoportjai azok lesznek, akik kockázati faktorral rendelkeznek).

o    Olyan ismeretek, készségek, jártasságok megismertetése a tevékenység tartalma, amelyek lehetővé teszik a problémák kivédését, növelik a védettséget.

·         A célzott prevenció (selective) a teljes gondozásba vett populációnak csak egy sajátos módon körülhatárolt részét célozza meg, nevezetesen azokat a fiatalokat, akik bizonyos sajátosságaik okán különösen veszélyeztetettnek tekinthetők (ls előző pontban a veszélyeztetettség felmérése kapcsán szegmentált csoportokat).

·         A javallott prevenció (indicated) olyan beavatkozásokat és programokat jelöl, amelyek függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató személyek viselkedését szeretnék a kívánatos iránynak megfelelően befolyásolni.

o    Egyéni szinten, egyénre szabott módon kezdeményezett beavatkozásokat hajtunk végre mentálhigiénés szakember, vagy addiktológiai szakember segítségével, egyéni fejlesztési terv készítésével és megvalósításával. Ezen tevékenységek célja minden olyan viselkedészavar befolyásolása, amely vélhetőleg kapcsolódik, vagy elvezet a szerhasználó életút kialakulásához.

·         Konfliktuskezelés tréning:

o    Célja, hogy a résztvevők felismerjék saját konfliktuskezelő szokásaikat, fokozzák önismeretiés tudatossági szintjüket.

·         „Nemet mondás tudománya” tréning

o    A tréning többek között az alábbi tematikus elemeket tartalmazza:

§  Mi az önérvényesítés? Miért van rá szükségünk?

§  A döntéseink rövid és hosszútávú hatásai?

§  Valóban nehezen mondunk nemet?

§  Az elutasítás művészete.

·         Együttmőködés és érzelmi inteligencia fejlesztése tréning

o    közösségbe történő beilleszkedés elsajátítása

o    érzelmi stabilitás és az önbizalom erősítése

o    emberismereti és önismereti tapasztalatok

o    viselkedési stratégiák elsajátítása

o    érzések hatékony kezelésének módszereivel erősödnek.

·         Drogprevenciós és egészséges életmód tábor

o    új életminták, értékek bemutatása

o    interaktív drogprevenciós foglalkozások kötetlen környezetben

o    mozgás, sportolás, egészséges táplálkozás előnyeinek bemutatása

o    közösségformáló programelemek

·         Barátság útja programsorozat

o    szabadidő hasznos eltöltésének bemutatása

o    kirándulás, múzeumlátogatás,

o    kulturális és történelmi ismeretek bővítése játékos formában

 

·         Legyen sport a szenvedélyed! napközis foglalkozások (heti rendszerességgel sportfoglalkozások)

o    A gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők sport iránti elkötelezettségének növelése, csapatsportokon keresztül közösségépítés, ezzel segítve a szerhasználat megelőzését.

·         Közösségfejlesztés, szabad idő hasznos eltöltéséhez csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó mentor képzés (két lépcsős megvalósítás)

·         I. lépcső – tréning (4 alkalom – 3 óra/alkalom – összesen 20 mentor képzése):

o    A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek számára megvalósított tréning a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára induló kétheti rendszerességű klub létrehozásához.

·         II. lépcső - kéthetente tartott program

·         A program elemei:

o    internethasználat, cyberbullying, állampolgári-, gyerekjogok és kötelességek

o    „Csaj” nap, „Srác” nap, tudatos családra nevelés.

o    Film vetítés

o    Activity party

·         Bevonó rendezvény

·         A bevonó rendezvény célja a célcsoportok megismeretetése a projekttel, többek között az alábbi előadások által:

o    A projekt céljainak bemutatása

o    A projektben való részvétellel járó előnyök,

o    Az egyes tevékenységek rövid bemutatása,

o    A projektet megvalósító szervezet bemutatása,

o    A konzorciumi partner tevékenységének bemutatása,

o    A projektben való részvétellel kapcsolatos információk.

·         Szabadidő hasznos eltöltése- Sportesemény

o    közös meccs a Magyar művészválogatottal

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kábítószer-fogyasztás negatív következményeinek bemutatását szolgáló események megvalósítása, és ilyen tartalmú kiadványok készítése a célcsoport számára.

·         A gyermekvédelmi szakellátásra irányuló kutatás megvalósulása (felmérések-, javaslatok megvalósítása, jó gyakorlatok bemutatása), valamint ehhez kapcsolódó grafikai tervezés

o    A megvalósulás folyamata:

o    Helyzetfelmérés,

o    Droghasználati összehasonlító elemzés,

o    Környezeti és hatástanulmányi információsgyűjtés,

o    Összefoglaló tanulmány elkészítése és publikálása.

·         Toxikológus által tartott előadás megvalósítása (1 alkalom – 250 fő)

o    előadás, amelyben toxikulógus szakember hívja fel a szerfogyasztás negatív következményeire a figyelmet

 

IV. A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) ismeretének bővítését célzó felkészítés a drogfogyasztás veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről

·         Nevelőszülő, szülő klub létrehozása

Tematika:

o    önbecsülés, önelfogadás, bűntudatkezelés

o    a tagadás oldása

o    problémás kapcsolatok, kötelességek, határok, elvárások

o    levél megírása a gyerekeknek (amit sosem tudtam elmondani)

o    düh, negatív indulatok (magyarázatok, reakciók, egészséges levezetési módok) a félelem és fájdalom oldása

o    nemet mondás képessége (mikor, hogyan)

o    családi ünnepek téma, szokások, szabályok otthon

o    leggyakoribb konfliktusforrások

o    mit jelent a  “mást kontrollálok” téma, empátia kérdésköre, üres szék (halálozásnál, emlékeknél)

 

V. Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben dolgozók részére.

·         Drogprevenciós továbbképzés gyermekvédelmi szakellátásban személyes gondoskodást végző munkatársak számára. A képzés az alábbi témák köré épül:

o    A problémával kapcsolatos információk

o    Az új szerekről és hatásukról szóló ismeretek.

o    A kísérő tünetek és a korai felismerés

o    A kezelésbe kerülés elősegítése és új módszerei

o    A probléma komplex megközelítése

o    A terápiás lehetőségek és eszközök hangsúlyosan kitérve a helyi igényekre, adottságokra, együttműködési lehetőségekre

o    Belső, személyes illetve személyközi és csoportok közötti konfliktusok

o    A konfliktusok kialakulásának okai és konfliktuskezelési stratégiák

o    Szemléletformáló témakörök vizsgálata

·         „Drogprevenciós továbbképzés gyermekvédelmi szakellátásban személyes gondoskodást végző munkatársak számára" képzéshez kapcsolódó szakmai műhely

 A műhely az alábbi témák köré épül:

o    A stratégiai tervezés alapelvei

o    Az adott munkahely drogprevenciós programjának kidolgozása, amely jelen projekt megvalósításához és a tervezett eredmények eléréséhez szükséges

·         Szociális készségek fejlesztése (30 óra – 25 fő/alkalom, 2 alkalom) A képzés célja:

o    A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek individuális gyakorlati készségeinek és képességeinek fejlesztése a csoporton belüli kommunikáció és együttműködés területén

o    Az egyének közötti kapcsolattartás hatékonyságának növelése, a kognitív teljesítményt meghatározó társas viselkedési módok gyakoroltatása, elsajátíttatása különböző feladatok segítségével.

·         „Életvezetési ismeretek elsajátítása” képzéshez mentorok képzése

 

VI. Választható tevékenységek

·         Szakmai konferencia a projektről (8 óra – 2 alkalom – 100 fő/alkalom) Tematika:

o    Fiatalkorúak drogproblémái – serdülőkori addiktológia – Dr. Sófi Gyula Heim Pál Gyermekkórház Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály, osztályvezető főorvos

o    Kábítószer fogyasztással összefüggő közvetlen és közvetett halálokok – Prof. Dr. Keller Éva Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, igazgató

o    A dopping is függőség? – Doppingolás a sportéletben – Dr. Pavlik Gábor Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Professor Emeritus, az MTA Doktora

o    Trendek és tendenciák a klasszikus és designer drogok területén – Dr. Nagy Júlia Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet, igazgató, főtanácsos

o    Gyógyszer interakció a magzat fejlődési zavarainak létrejöttében – Dr. Petik Dóra Phd.

o    Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítványának elnöke

o    Terhesség hepatitises és HIV fertőzött nőknél: esélyegyenlőség – Dr. Szlávik János ESZSZK Infektológiai Osztály, osztályvezető főorvos

o    Szendvicsebéd

o    Mindennapok a toxikológiai osztályon – Dr. Pap Csaba toxikológus Péterfy Sándor Utcai Kórház Klinikai Toxikológiai Osztály, főorvos

o    A laboratórium szerepe a drogfogyasztással összefüggő fertőző megbetegedések kimutatásában – Dr. Újhelyi Eszter biológus, immunológus, az orvostudomány kandidátusa

o    A dohányzás és a droghasználat hatása a magzatra és az újszülöttre – dr. Romicsné dr. Görbe Éva Phd. med. habil. gyermekgyógyász, neonatológus

o    "Drogfüggőség versus gyermeknevelés" – Dr. Funk Sándor XIII Kerületi Egészségügyi Szolgálat Szegedi úti Rendelőintézete, Ideggyógyászati osztály

·         E learning tartalom fejlesztése

·         Tervezett e-learning anyagok:

o    Prevenciós, egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységek folytatásának elméleti megalapozása,

o    A tématerülethez kapcsolódó programok szervezésének elméleti alapjai,

o    Internethasználat, cyberbullying, állampolgári-, gyerekjogok és kötelességek,

o    Technikák elsajátítása annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészsége megőrzésre kerüljön,

o    A lelki- önvédelmi technikáik megerősítésének elsajátítása

 

·         Szaktanácsadás a projektek végrehajtására vonatkozóan

o    A szaktanácsadás által biztosítható a projekt tevékenységek szervezeti szintű koordinációja, és a projekt hozadékainak hosszú távú hasznosulása

 

 

 

A szakmai megvalósítás

A támogatási szerződés megkötése után új beszerzés keretében a közbeszerzési szolgáltatás beszerzésre kerül, innentől kezdve a megvalósítási szakaszban tevékenykedő közbeszerző feladata az összes közbeszerzési és beszerzési eljárás teljes-körű végrehajtása. Közbeszerzési tevékenység: a pályázati határidők eléggé szorosak, ezért a műszer- beszerzések kapcsán július elsejei projektindulással és közbeszerzési szakértő azonnali alkalmazásával számolva, a nagyműszerek közbeszerzése kapcsán a közbeszerzési dokumentáció összeállítását és a közbeszerzési felhívás megjelentetését a szakértő októberi-novemberi időszakban végezné.  

   

   Projektmenedzsment tevékenység: a projektmenedzser vezetésével felálló projektmenedzsment team 24 hónapon keresztül dolgozik a projektben. További tagjai a pénzügyi vezető, a szakmai vezető. A projekt előkészítése keretében a szakmai programok megtervezésre kerültek. A végrehajtás során a projektfolyamatok folyamatos felügyelete mellett valósul meg a lebonyolítás A szakmai programok befejezésével, a projekt elszámolásra és zárásra kerül.

          

       Nyilvánossági tevékenység: a pályázati kiírás által meghatározott kötelező

       disszeminációs tevékenység.

 

A projektmenedzsment bemutatása

 

A program működését a Projektmenedzser vezeti, egyszemélyi felelősséggel.

 

A projektmenedzser mellett dolgozik a szakmai vezető és a pénzügyi vezető.

A projektmenedzser 

Projektmenedzser: Kovács Józsefné.  

A projekt menedzser projektek menedzselésében tapasztalatokat szerzett tagja, a projekt megvalósulásához szükséges gazdasági, pénzügyi tevékenységeket irányító, koordináló személy, aki felelős a projekt, mindenkor érvényes eljárásrendi, pénzügyi és a hatályos jogszabályok szerinti szakmai és pénzügyi megvalósításáért.

Feladatai: A projektmenedzser képviseli a projektet minden külső testület előtt, hangsúlyozottan a projektgazdák előtt is. A szakmai és az üzleti szempontok érvényesítéséért a projekt minden szakaszában felelős. Feladatát a projekt állapotának felülvizsgálatán keresztül teljesíti a szakaszközi vagy szakaszzáró értékelés alapján.

 •        A projektmenedzser képviseli a projektet minden külső testület előtt, hangsúlyozottan a projektgazdák előtt is. A szakmai és az üzleti szempontok érvényesítéséért a projekt minden szakaszában felelős. Feladatát a projekt állapotának felülvizsgálatán keresztül teljesíti a szakaszközi vagy szakaszzáró értékelés alapján.
 • ·  A projektmenedzser hagy jóvá minden fontosabb tervet, és felhatalmazást nyújt az elfogadott tervektől való eltérésre. Felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására. Ezen kívül jóváhagyja a projekt team tagok személyét és felelősségi körét is.
 • ·      A projektmenedzser (a hazai tapasztalat alapján a megrendelő oldali projektirányító) által végzendő főbb feladatok a következők (a projektgazdák felhatalmazása alapján):
 • ·         Elnököl a projektvezetőség összejövetelein;
 • ·  Vezetői összefoglalókról és beszámolókról gondoskodik a projektgazdák számára;
 • ·    Elvégzi a projekt team tagjainak kijelölését és felelősségi köreik meghatározását;
 • ·       Engedélyezi a projekt pénzügyi kiadásait;
 • ·   Jóváhagyja a projekt folytatását a szakaszközi és a szakaszzáró értékelésen;
 • ·    A projekt végén aláírja a szervezeti átvételi jegyzőkönyvet és ha szükséges a biztonsági átvételi jegyzőkönyvet;
 • ·       Részt vesz a projektzáró értekezleten
 • ·   Feladata a szakmai szempontok érvényesítése a projekt minden szakaszában,
 • ·       Feladata a projekt team munkatársaival együttműködve az elfogadott projektszabványok létrehozása,
 • ·      Felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására,
 • ·       Elkészíti a tevékenység, erőforrás, és költségterveket (a Projekt iroda munkatársaival együttműködve)
 • ·       A váratlan eseményeket, a kockázatokat jegyzőkönyvezi, kiértékeli, és javaslatot készít a szükséges intézkedések megtételére,
 •     Felelős a célrendszer minőségének, hatékonyságának és szakmai egységességének megvalósításáért                                                                

Pénzügyi vezető:

A pénzügyi vezető: Nagy Szabolcs

Feladatai:

 • Pénzügyi tervezés
 • Az elkülönített számlá(k) kezelése,
 • Kötelezettségvállalási és utalványozási rend betartása,
 • Nyilvántartások kezelése,
 • A projekt pénzügyi beszámolóinak és azok pénzügy mellékleteinek elkészítése
 • A projektdosszié pénzügyi-számviteli-ügyviteli bizonylatainak kezelése, illetve kezelésnek irányítása
 • A projekt szponzoroknak jelent, és felelős a projekt szabályoknak megfelelő pénzügyi működés biztosításáért (akár pályázati, akár belső szabályok).
 • A folyamatos összhang és felügyeletet biztosítása a pályázat pénzügyi folyamatainak
 • A kockázatok azonosítása, kockázatcsökkentő javaslatok kidolgozása pénzügyi területeken      

Szakmai vezető:

A projekt szakmai vezetője: Deresné Tanárki Mária.

Feladatai:  

 •  A szakmai munka koordinálása, ütemezésének támogatása, ellenőrzése.
 •  Az indikátorok teljesülésének ellenőrzése
 •  Folyamatos szakmai Gap Analízis. 
Az EFOP-1.8.9-17. számú projekt költségvetése IDE kattintva tekinthető meg.
 
A projekt bevonó rendezvényére 2018. március 28-án, 14.00 órai kezdettel kerül sor Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.