gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Az intézmény működéséhez kapcsolódó hatályos szabályzatok
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működését meghatározó hatályos szabályzatok
 
(A szabályzatok tartalma az adott címre kattintva tekinthető meg) 
 
1./ Szabályzat a bizonylati rendről
 
2./ Eljárásrend a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége fenntartásában működő intézmények számviteli bizonylatainak kezeléséről
 
3./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata az eszközök és források leltározásának és leltárkészítésének rendjéről
 
4./ Eszközök és források értékelési szabályzata
 
5./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata a pénzkezelés rendjéről
 
6./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata a számlarendről
 
7./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata a számviteli politikáról
 
8./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata az önköltségszámítás szabályairól
 
9./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
 
10./ Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
 
11./ Szabályzat a beszerzések rendjéről
 
12./ Szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás rendjéről
 
13./ Ügyiratkezelési Szabályzat
 
14./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje
 
15./ Szabályzat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Érdekképviseleti Fóruma működéséről
 
16./ Szabályzat a reprezentációs kiadásokról
 
17./ Vezetékes és mobiltelefon használati szabályzat
 
18./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kommunikációs rendszerének szabályzata
 
19./ Munkakör átadás-átvételi szabályzat
 
20./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai biztonsági szabályzata
 
21./ Szabályzat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat beszámolási rendszeréről, rendjéről
 
22./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellenőrzési nyomvonal kialakításának szabályzata
 
23./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzése (FEUVE) Szabályzata
 
24./A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata az adatvédelemről és az adatbiztonságról
         Kapcsolódó dokumentumok:
        A./  A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi  Gyermek- védelmi Szakszolgálat Általános adatkezelési tájékoztatója
        B./ Adatleltár (2018.05.25.)
 
25./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat adatvédelmi incidenskezelési szabályzata
 
26./A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat adatkezelési tájékoztatója elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról
 
27./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Rendkívüli események jelentésének rendjéről szóló szabályzata
 
28./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat fizetési előleg kérelmezéséről szóló szabályzata
 

30./ Közbeszerzési szabályzat

31./ Munkaügyi szabályzat
 
32./ Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
 
33./ Örökbefogadási szabályzat
 
34./ Kollektív szerződés
 
35./ Panaszkezelési szabályzat
 
36./ Szabályzat a munkarendről
 
37./ Integrált kockázatelemzés eljárásrendje
 
38./ Munkaügyi kockázatok felmérése, elemzése, értékelése
 
39./ Pandémiás terv
 
40./ Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
 
41./ Tűzvédelmi szabályzat
 
42./ Munkavédelmi szabályzat