gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Az intézmény működéséhez kapcsolódó hatályos szabályzatok
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működését meghatározó hatályos szabályzatok
 
(A szabályzatok tartalma az adott címre kattintva tekinthető meg) 
 
1./ Szabályzat a bizonylati rendről

2./ Eljárásrend a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége fenntartásában működő intézmények számviteli bizonylatainak kezeléséről

3./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata az eszközök és források leltározásának és leltárkészítésének rendjéről

4./ Eszközök és források értékelési szabályzata

5./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata a pénzkezelés rendjéről

6./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata a számlarendről

7./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata a számviteli politikáról

8./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata az önköltségszámítás szabályairól
 
9./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
 
10./ Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
 
11./ Szabályzat a beszerzések rendjéről
 
12./ Szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás rendjéről
 
13./ Ügyiratkezelési Szabályzat
 
14./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje
 
15./ Szabályzat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Érdekképviseleti Fóruma működéséről
 
16./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Közalkalmazotti Szabályzata
 
17./ Szabályzat a reprezentációs kiadásokról
 
18./ Vezetékes és mobiltelefon használati szabályzat
 
19./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kommunikációs rendszerének szabályzata
 
20./ Munkakör átadás-átvételi szabályzat
 
21./ Kockázatkezelési szabályzat
 
22./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai biztonsági szabályzata
 
23./ Szabályzat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat beszámolási rendszeréről, rendjéről
 
24./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellenőrzési nyomvonal kialakításának szabályzata
 
25./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzése (FEUVE) Szabályzata
 
26./A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szabályzata az adatvédelemről és az adatbiztonságról
         Kapcsolódó dokumentumok:
        A./  A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi  Gyermek- védelmi Szakszolgálat Általános adatkezelési tájékoztatója
        B./ Adatleltár (2018.05.25.)
 
27./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat adatvédelmi incidenskezelési szabályzata
 
28./A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat adatkezelési tájékoztatója elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról
 
 
29./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Munkaügyi Szabályzata
 
 
30./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Rendkívüli események jelentésének rendjéről szóló szabályzata