gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Pszichológus - 48 férőhelyes Gyermekotthon
                                           A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
 
pályázatot hírdet 
 
a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
48 férőhelyes Gyermekotthon (Székesfehérvár)
 
pszichológus  
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő.
 
Munkavégzés helye:  8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A gyermekotthonban elhelyezett gyermekekkel való egyéni és csoportos foglalkozás, állapotfelmérés, terápiás szükségletek meghatározása, vizsgálatok. A gyermekotthon dolgozóival való együttműködés. A munkaidő délutáni munkavégzés, délután 12 órától.
 
Illetmény:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek: egyetemi végzettség /pszichológus, pszichiáter
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget/végzettségeket igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).
 
A munkakör betölthetősének időpontja: 
 
A munkakör a pályázatok elbírálás követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 06.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 08.
  
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével       (8002 Székesfehérvár, Pf. 7.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését : "Pszichológus".
Elektronikus úton: Deresné Tanárki Mária intézményvezető részére az fmgyk@t-online.hu email címre.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informciót Deresné Tanárki Mária igazgató nyújt,
a 22/ 315 130 -as telefonszámon.