gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Gyermekvédelmi gyám
  

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

(8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6.) 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Gyermekvédelmi gyám

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-          határozott idejű, 2019.05.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:

-          teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6.

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek törvényes képviselet és vagyonkezelése.

Illetmény és juttatások:

     Az illetmény megállapítására és juttatásokra a "Közalkalmazottakjogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:


- Főiskola, jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, pedagódus, pszichológus; vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

-   B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


       - Önéletrajz

       - Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

       - Erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

       - Motivációs levél


A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázatok benyújtásának módja:


- postai úton:

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8002 Székesfehérvár, Pf.: 7.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekvédelmi gyám.

elektronikus úton: Deresné Tanárki Mária intézményvezető részére

fmgyk@t-online.hu e-mail címre.