gyermekvedelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Bemutatkozás

 Bemutatkozás

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok (Alapító Okirat szerint): 

(Alapító Okirat és módosításai az eltérő színnel megjelenő címre kattintva tekinthetőek meg.)

-          A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottsági tevékenység, és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. § (1) bekezdés a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

-          Ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú, különleges szükségletű gyermekek ellátása. Ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró illetékes járási hivatala (továbbiakban gyámhivatal) határozata alapján különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek ellátása. Nevelésbe vett (2014. január 1-től jogszabály módosítás okán egységesített elnevezéssel), a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek ellátása.

-          Gyámhatósági határozattal átmeneti és tartós nevelésbe vett (2014. december 31-ig ebben a státuszban lévő), nevelésbe vett (2014. január 1-től jogszabály módosítás okán egységesített elnevezéssel), illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett, 3-17 éves gyermekek ellátása, akik az általa fenntartott, a Gyvt. 53.§ -a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy befogadó szülőnél kerülnek elhelyezésre és nem minősülnek különleges, vagy speciális szükségletűnek.

-          A gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53/A §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú, fiatal felnőttek ellátása.

-          A Gyvt. 93.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt utógondozói ellátás végzése.

Az intézmény illetékessége: 

    Az intézmény illetékes valamennyi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben, (továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás körébe tartozó feladat ellátására mindazon ideiglenes hatályú elhelyezéssel érintett és nevelésbe vett gyermek vonatkozásában, illetve ellátásuk biztosítására, akiket a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró illetékes járási hivatala (továbbiakban gyámhivatal) az intézményben helyezett el. Illetékes továbbá azon gyermekek ügyében, akik valamelyik Fejér megyei gyámhatóság vagy gyámhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásban érintettek, valamint azon ellátottak esetében, akiknek szakszolgáltatás feladatkörébe tartozó feladatait az intézmény átvállalta. Továbbá azon 25. életévüket be nem töltött fiatal felnőttek tekintetében is, akiknek utógondozói ellátását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott gyermekvédelmi szakellátórendszerben nagykorúvá válásukat követően rendelte el az illetékes gyámhivatal.

 

Szervezeti egységeink

Hatályos Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat