Projektnyitó rendezvény


 
 „Új otthon – Új esély” TIOP-3.4.1.B-11/1/2012-0002. Európai Uniós pályázat Projektnyitó rendezvényére került sor 2015. február 05-én a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében.

 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével

-           dr. Spányi Antal Székesfehérvári megyéspüspök,

-           dr. Simon László kormánymegbízott,

-           Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója,

-           Radányi László a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kommunikációs igazgatója,

-           Mátrahalmi Tibor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége igazgatója,

-           a Főigazgatóság és a Kirendeltség, valamint a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársai,

-           Kuti és Fia KFT. kivitelező képviselője,

-           Pásztor József főépítész, tervező

-           jelen volt a rendezvényen a kiváltással érintett gyermekotthon közösségét képviselő Zsuzsics Laura is.

 

A megjelenteket Mátrahalmi Tibor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége igazgatója köszöntötte.

 

Ezt követően dr. Simon László kormánymegbízott méltatta a projekt jelentőségét, kiemelte az állami szerepvállalást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, a felelősséget és örömet, amelyet a gyermekek ellátása kapcsán megélhetünk.

 

A továbbiakban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta az állami felelősségvállalás fontosságát, és a gyermekek nevelését és gondozását végző szakemberek lelkiismeretes, odaadó munkájának jelentőségét.

 

Elismeréssel szólt a Gyermekvédelmi Központ színvonalas, példa értékű szakmai munkájáról.

 

A beruházással kapcsolatosan kiemelte, hogy az új gyermekotthonban jó példát, mintát lehet majd adni a családias modellre, javítani lehet a gyermekek munkaerőpiaci esélyeit és a társadalomba való eredményes beilleszkedésüket.

 

Ez után a projekt szakmai vezetője, a Gyermekvédelmi Központ igazgatója mutatta be a projekt szakmai tartalmát.

 

Prezentációjában először a projekt megvalósításának indokoltságát mutatta be a Fejér megyében megjelenő szükségleteken keresztül: az ellátottak létszámának, szükségletének, életkor és gondozási hely szerinti részletezésével.

 

Ezt követően az épület-kiváltás műszaki hátterét mutatta be.

 

A tájékoztatóban bemutatásra kerültek a projekt  célkitűzései, és a megvalósítás eredményei.

 

A célok közül kiemelendő az ellátott gyermekek otthonos, családias, átlagos színvonalú elhelyezése, önállóságuk, önkiszolgálásuk fejlesztése, halmozottan hátrányos helyzetük csökkentése, az eredményes társadalmi beilleszkedés elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése.

 

Az eredmények sorában elsődleges az új épületegyüttes, amelyben 5 csoportban, 48 férőhelyen biztosítanak otthont nyújtó ellátást. 3 csoportban terv szerint 12 év feletti, 1 csoportban indokolt esetben 6 év alatti súlyos sérült, fogyatékkal élő gyermekek, 1 csoportban várandós anyák, és anyák gyermekükkel való együttes elhelyezésére nyílik lehetőség.

Az itt elhelyezésre kerülő gyermekek számára pozitív mintát, példát adnak a saját otthonteremtéshez is.

 

Valóra válik végre a csoportgazdálkodás, a háztartásvezetési ismeretek átadása is.

 

A tájékoztató során elhangzott, hogy aktivizálni szeretnék támogatói körüket, adományokat és önkéntes munka felajánlását kérik.

 

Ebben már vannak támogatók, akik megelőzték a projekt indítását, Fodor Zsóka művésznő és Német Kristóf művész úr, a Játékszín igazgatója, valamint  - az intézmény kiemelt támogatója -  az UNION Biztosító pénzbeli felajánlást tett.

 

Az igazgató – szakmai vezető bejelentette, hogy a hagyományos „Tavaszköszöntő” jótékonysági rendezvény ez évi bevételét a gyermekotthon javára ajánlják fel.

Az elszámolható - pályázati forrásból származó  pénz - 299.475 710 Ft.  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 100 000 000 Ft-tal járult hozzá a projekt megvalósulásához. 

Végezetül, Pásztor József építész, az épület tervezője mutatta be az új gyermekotthon tervezett épületét.

 

Az építész úr különös érzékenységéről adott tanúbizonyságot, amikor ismertetőjében a tervezés szempontjait mutatta be. Megjelenítve az elsődleges célt, hogy az épület támogassa a funkciót és tudjon otthonként szolgálni a családjukból kiemelt gyermekek számára.

 

A jelenlévők megismerhették az épület impozáns látványtervét és belső elosztását, melynek alapterülete 1295,19 m2.

 

A rendezvény a Kirendeltség igazgatójának záró gondolataival fejeződött be, aki reményét fejezte ki a projekt sikeres megvalósításában és minden érintett további eredményes együttműködésében.

 

 

 
 
   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

 

 "Új otthon, új esély"

 

 
Oldal nyomtatása
 
 
 
NeoSoft