Lakásotthonok felújítása


 

A sárbogárdi és lepsényi lakásotthonok életében, működésében az idei, 2010-es évben új fejezet kezdôdött.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében elnyert pályázati forrásból az intézményekben

nagyszabású rekonstrukciós, külsô felújítási munkák és fejlesztések valósultak meg,

mely beruházáshoz az Európai Unió 94 %-os támogatással járult hozzá.

Projekt neve:

"Élhetőbb körülményekkel az ellátottak életminőségének javításáért Fejér megyében"

Projekt azonosító:

TIOP-3.4.2-08/1-2008-0061

A projekt elszámolható összköltsége:

38.226.470 Ft

A támogatás mértéke:

35.932.881 Ft

Támogatási intenzitás:

94%

Saját forrás:

2.293.589 Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2009.augusztus 1.

A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja:

2010. október 15.

Projekt leírása:

A fejlesztés célja az intézmény korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minôségének javításavolt. A pályázati forrásból megvalósult felújítás összesen 52 férôhelyet érint, amely kiskorúak otthontnyújtó ellátását biztosítja, ahol a gyerekek életvitelszerűen tartózkodnak és átmenetileg azotthonukat képezik. Az ingatlanok a beruházást megelôzô állapotukban lepusztultak voltak, működtetésüksúlyos költséget jelentett a fenntartó számára. Ilyen lakókörnyezetben az ellátottak nehezenmotiválhatók, esztétikai érzékük kevésbé fejleszthetô, ezáltal érzelmi nevelésük akadályokbaütközött. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul az intézmény célcsoportjának, a gyermekvédelmi szakellátásbanrészesülô gyermekek nevelési hatékonyságának növeléséhez, életfeltételeik javításához.Az öt, lakásotthonként funkcionáló épületben kicserélték a vízvezetékeket és a fürdôszobák elavult,gyakran 30 éve használt berendezési tárgyait. Az ingatlanok – az energiahatékonyság növeléseés környezettudatos épületüzemeltetés érdekében – korszerű, hôszigetelt nyílászárókkal és külsôhôszigetelô vakolattal lettek ellátva. Egyes épületeken a beázások megszüntetése érdekében a tetôszerkezet kijavítása megtörtént. A villanyvezeték rendszer,továbbá a hideg és meleg burkolatok szükség szerinti cseréjére is a pályázaton elnyert összeg nyújtott fedezetet. A sárbogárdi Szent István utcaiés a lepsényi Jókai Mór utcai épület akadálymentesítése is megtörtént, így a mozgáskorlátozott gyerekek ellátására is lehetôség nyílik.A projekt eredményeként létrejön a gyerekek számára egy pozitív mintául szolgáló esztétikus, otthonos környezet, amely motiválja ôket saját otthonuk megteremtésében.Az energia hatékony üzemeltetési módok megismerése elôsegíti a környezettudatos szemlélet kialakítását a gyerekekben és fiatal felnôttekben,melyet önálló életük során is követendônek tarthatnak. A lakókörnyezet formálásának lehetôsége erôsíti annak védelmét, felerôsíti az állagmegóvásigényét, csökkenti halmozottan hátrányos helyzetüket, hozzájárul személyiségük egészséges fejlôdés

                                                                   Kedvezményezett

Fejér Megyei Önkormányzat

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Honlap: http://www.fejer.hu

       Közreműködő szervezet:

  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület

honlap: http://www.esza.hu

Támogató:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

honlap: http://www.nfu.hu

A projektet az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

   

 

Megújult lepsényi és sárbogárdi lakásotthonok

A felújítás képei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek az átadási ünnepségről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fényképek a felújított lakásotthonok átadási ünnepségéről

Oldal nyomtatása
 
 
 
NeoSoft